Personlig utveckling

Vägledning

Livsvägledning och Karriärvägledning ingår i Vägledningen.

Har du frågor kring yrkesval, studier och arbetsval i ditt liv?

Jag hjälper dig att sortera i olika begrepp och samtal om dina funderingar kring olika vägar i livet.

Det frågor vi pratar om är:
 * Vem är jag?
 * Vad vill jag?
 * Vad kan jag?

Till hjälp använder jag olika material t ex: Hollands Vägledningsmodell Vägvisaren, Personlighetstest MBTI, Firo-B, Pasec vägledningsmodell och vårt samtal.

Du får svar på dina frågor och har möjlighet att göra ett väl övervägt val av studier eller yrken som du passar för och som passar dig.

KBT - Lösningsfokuserad korttidsterapi

Fokus ligger på att förstå och beskriva hur personer samarbetar i dialog, på ett sådant sätt att förändring och utveckling sker.

1. Om det inte är sönder, så försök inte laga det.

2. Om det du gör fungerar så gör mer av det.

3. Om det du gör inte fungerar så gör något annat.

(Hämtat från Wikipedia.)

Vi arbetar med att hitta hur du vill känna, tänka och samspela med andra i olika situationer i ditt liv.

Vi utvärderar kontinuerligt vad som förbättrats och hur det upplevs.

Coaching

Coaching är en lösningsfokuserad samtalsteknik som går ut på att hjälpa en person att bli mer aktiv och mer effektivt använda sina förmågor för att uppnå ett visst mål.

Coaching kan göra människor medvetna om sin egen potential och sina egna utvecklingsmöjligheter. Coachingen visar också hur dessa kan realiseras och bli verklighet.

Vi jobbar tillsammans för att hitta dina mål och hur du bäst kan uppnå dem.

På olika sätt arbetar vi med din Personliga Utveckling och planerar hur du bäst kan utveckla din potential.